System dopłat bezpośrednich

rolnik na polu z kalkulatorem

Dopłaty bezpośrednie – EFRG

Sysrem dopłat bezpośrednich jest obok PROW innym rodzajem pomocy dla rolników, dostępnym w Polsce od 2004 r. Są to płatności z pierwszego filaru unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, czyli Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, uzupełnione środkami z budżetu krajowego.

Rodzaje płatności w ramach systemy dopłat bezpośrednich:

 • jednolita płatność obszarowa (JPO);
 • krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO): uzupełniająca płatność podstawowa, płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce);
 • krajowe płatności uzupełniające: dla producentów surowca tytoniowego i ziemniaka skrobiowego (płatności niezwiązane);
 • oddzielna płatność z tytulu owoców i warzyw;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich (gatunki z rodzajów: jeżyna, morwa, porzeczka i borówka, niektóre owoce rzekome i niełupki);
 • płatność cukrowa;
 • platność do surowca tytoniowego;
 • płatność do krów i owiec;
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Różne zasady szacowania płatności dla dopłat bezpośrednich:

W przypadku poszczególnych rodzajów płatności obowiązują różne zasady ustalania jej rocznej wysokości tzw stawki dopłat bezpośrednich:

 • JPO, UPO, oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – iloczyn powierzchni kwalifikującej się do płatności i stawek na 1 ha powierzchni;
 • do krów i owiec – iloczyn liczby zwierząt i stawki na1 sztukę;
 • do tytoniu – suma płatności dla wszystkich partii surowca zebranego w danym roku kalendarzowym i kwalifikującego się do płatności;
 • płatność cukrowa – iloczyn ilości buraków cukrowych zawartych w umowie dostawczej i stawki na 1 tonę buraków;
 • do pomidorów – iloczyn masy netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia i dostarczonych w danym roku gospodarczym i stawki na 1 tonę pomidorów;
 • płatność niezwiązana do tytoniu – iloczyn ilości surowca i stawki za 1 kg, która różni się w zależności od odmiany tytoniu;
 • płatność niezwiązana do skrobi – iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną i stawki na 1 kg skrobi.

Decyzję o przyznaniu płatności podejmuje kierownik właściwego biura powiatowego ARiMR na podstawie wniosku złożonego przez rolnika. Płatność jest realizowana od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku. Informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-2012-roku.html

Zachęcamy również do lektury:

 • Informacje o uzupełniającej płatności podstawowowej – kto może z niej skorzystać i jakie trzeba spełniać warunki. Szczegóły dotyczące płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją), oraz płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę-uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca.) Uzupełniająca płatność podstawowa -dopłaty bezpośrednie – c. d.
 • Informacje o płatnościach bezpośrednich w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, prezentujemy płatność z tytułu owoców i warzyw, płatność z tytułu cukru, płatność obszarową do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych, płatność do krów, do owiec oraz płatność do tytoniu. Dodatkowe informacje o płatnościach bezpośrednich

 

Źródło zdjęcia
http://biznes.interia.pl/podatki/news/rolnicy-maja-placic-podatek-inwestycje-beda-bardziej,1832228,4211

About the Author