Unijne i krajowe programy pomocy dla rolnictwa

Fundusze Wspólnej Polityki Rolnej

Czy wiedzieliście, że ponad 56% ludności Uni Europejskiej mieszka na wsi, zaś obszary wiejskie stanowią aż 91% jej terytorium?

To właśnie z tych powodów za niezbędne uznane zostało wypracowanie specjalnej polityki ukierunkowanej na obszary wiejskie oraz ich mieszkańców. Polityki mającej na celu poprawę jakości życia, stanu środowiska oraz konkurencyjności unijnego rolnictwa i leśnictwa.

Od początku swojego istnienia Unia, a wcześniej Wspólnota Europejska, prowadzi Wspólną Politykę Rolną i wspiera rolników poprzez fundusz rolny, dotuje rolnictwo poprzez programy pomocy dla rolnictwa.

Wspólna Polityka Rolna UE opiera się na dwóch filarach: wspieraniu działalności rolniczej oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym funkcjonują dwie instytucje: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)  i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRG – dopłaty bezpośrednie

logo programu dopłat bezpośrednich

Zadaniem EFRG jest przede wszystkim finansowanie refundacji w przypadku wywozu europejskich produktów rolnych do państw trzecich, interwencji na rynku rolnym oraz płatności w ramach dopłat bezpośrednich.

System dopłat bezpośrednich jest dostępnym w Polsce od 2004 r. Są to płatności z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, uzupełnione środkami z budżetu krajowego, więcej informacji tutaj.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – PROW

Program rozwoju obszarów wiejskich

EFFROW finansuje programy rozwoju wsi w państwach członkowskich o strukturze typowo rolniczej. Obecnie środki EFFROW przeznaczone dla rolnictwa są dostępne w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Więcej informacji na temat działań w PROW tutaj.

Dotacje w ramach Pomocy Krajowej

programy pomocy dla rolnictwa - Pomoc krajowa

ARiMR jest płatnikiem pomocy unijnej dla rolników takiej jak działania PROW i płatności bezpośrednie, lecz poza tymi działaniami udziela także wsparcia w ramach pomocy krajowej. Pomoc krajowa ma zazwyczaj formę dopłat do oprocentowania różnego rodzaju kredytów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat pomocy krajowej wypłacanej przez ARiMR, czytaj dalej.

System Wzajemnej Zgodności

system wzajemnej zgodności logo

Cross-compliance (System Wzajemnej Zgodności, SWZ) jest instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej UE. Jest to zasada zgodności wysokości otrzymywanej przez gospodarstwa rolne pomocy ze spełnianiem przez nie określonych wymogów.

Podstawą prawną są dyrektywy i rozporządzenia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej…

Inne systemu Jakości

więcej….

Krajowym systemem jakości żywności

więcej

About the Author