Krajowym systemem jakości żywności – Jakość Tradycja

System „Jakość Tradycja” jest krajowym systemem jakości żywności funkcjonującym od 2007 r. Jest nadzorowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego będącą zrzeszeniem producentów żywności. Jego celem jest wyróżnianie tradycyjnych produktów wysokiej jakości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W tym systemie wyznacznikiem tradycyjności jest co najmniej 50-letnia historia produkcji lub pochodzenie od tradycyjnej rasy zwierząt/odmiany roślin. Za tradycyjne rasy i odmiany są uważane te, które były użytkowane przed 1956 r. Szczególna jakość produktu powinna wynikać z tradycyjnego charakteru. Produkt musi być wytwarzany z naturalnych surowców, czyli pochodzących z gospodarstw ekologicznych lub stosujących Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną.

Znak Jakościowy „Jakość Tradycja” mogą otrzymać indywidualni producenci, zakłady produkcyjne i grupy producentów. Prawo do używania go jest przyznawane na okres 1-3 lat z możliwością przedłużenia. Znak może być nadany producentowi, który pomyślnie przeszedł kontrolę i otrzymał certyfikat zgodności. Do nadawania certyfikatów są upoważnione specjalne jednostki akredytowane przez MRiRW. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania dla producentów chcących przystąpić do systemu są dostępne na stronie internetowej PIPRiL: http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html

Do tej pory znak „Jakość Tradycja” został przyznany 39 produktom z całej Polski. Duży udział w tej liczbie mają produkty mleczne, czyli masła i sery. Na liście są także produkty mięsne i owocowo-warzywne oraz piwo.

Photo1

About Agriaffaires